Noutati

» Home » Noutati

Achizitie intracomunitara autoturism second-hand. Tratament fiscal TVA

Speta O societate, neplatitoare de TVA, achizitioneaza o masina second-hand din Germania. Valoarea autoturismului depaseste suma de 34.000 lei – plafonul de scutire. In situatia in care autoturismul este achizitionat de la o persoana fizica din Germania, este obligatoriu ca societatea romaneasca sa fie inregistrata in scopuri de TVA special? ...


Achizitie materiale diverse nestocate. Neintocmirea obligatorie a NIR-ului

Conform Normelor specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 2634/2015 Nota de receptie si constatare dediferente cod 14-3-1A (NIR-ul) se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in anumite cazuri, respectiv in cazul: - bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac p...


Pensii facultative in favoarea asociatului. Regim fiscal.

Contributiile la fondul de pensii facultative suportate de societate in favoarea asociatului constituie venituri din alte surse in baza art. 129 si art. 114 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal. Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra...


Legea 488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Autoritatile si institutiile publice, persoane juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, adica revine cam 2 angajati cu handicap la un numar mediu de 50 de salariati. In cazul in care nu se angajeaza persoane cu handic...


OUG 53/2017 Modificarea si completarea legii nr.53/2003 Codul Muncii

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.   Angajatorul are obligatia de a tine la locul de m...


De azi se sanctioneaza functionarul care va mai cere stampila.

Articolul V (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice. (2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile ...


Actualizare contributii aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor 1 august 2017

In conformitate cu OG 4/2017 ce modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, ordonanta publicata in MOf Partea I nr. 598 in 25.07.2017 se reglementeaza baza de calcul pentru contributiile de CAS si CASS datorata de angajator pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor definite conform art. 139, alin. (1) Cod Fiscal. Concret, modificare...


Abonamente la sala de sport suportate de angajator

Contravaloarea abonamentelor la sala de sport suportate de societate constituie avantaje de natura salariala conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Acestea intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii. Cheltuielile sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal conform ar...


Indeplinirea conditiilor pentru trecerea la cota de impozitare de 1%

O microintreprindere angajeaza in anul 2017 o persoana (singurul angajat) cu contract de munca pe o perioada nedeterminata,norma intreaga,la 30.06.2017. Ce cota de impozit pe veniturile microintreprinderii va plati in trimestrul II 2017? Care este baza legala? Potrivit art.51 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal: “(1) Cotele de impozitare p...