Bld. Theodor Pallady nr. 51, et.2, Sector 3, Bucuresti, Romania

E bine de știut

Cine are obligația de a avea casă de marcat?

Conform OUG nr. 28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar (ex. tichete de masă/cadou) contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. La art. 2 din prezenta lege sunt prevăzute o serie de activități pentru care nu este obligatorie dotarea și utilizarea caselor de marcat electronice ( ex. profesii libere care nu implică crearea unei societăți, comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, vânzarea pachetelor de servicii turistice, comerțul de tip cash and carry, activitățile pentru care încasările se realizează în baza biletelor).

Potrivit OUG nr. 44/2018 sancțiunea privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost amânată până la data de:

  • 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii;
  • 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.

Prin urmare, începând cu 1 noiembrie 2018 contribuabilii mici au obligația să-și schimbe vechile casele de marcat cu cele electronice fiscale, iar cei care încep o activitate pentru care au obligația de a emite bon fiscal, vor achiziționa noile case de marcat de la început activității.

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost modificată, astfel că prevenția se aplică și pentru o serie de contravenții reglementate de legislația specifică caselor de marcat electronice fiscale. Obligația operatorilor economici de a se dota cu case de marcat cu memorie electronică este inclusă în legea prevenirii, astfel că în cazul unei inspecții fiscale, entitate va primi DOAR avertisment urmând să remedieze problema în termen de 90 de zile de la constatare. În cazul în care nu se respectă planul de remediere,atunci se aplică o amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și suspendarea activității.

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. Refuzul persoanelor juridice de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei. Prin urmare, dacă societatea dumneavoastră are o CA mai mare de 50.000 de euro și o persoană fizică sau juridică solicită plata prin intermediului cardului, sunteți pasibili de amendă în cazul în care refuzați plata prin intermediului cardului.

Entitatea care este dotată cu casă de marcat electronică are obligația de a depune declarația A4200 până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate. Pentru a putea depune declarația este necesare exportarea unei colecții de fișiere XML, reprezentând fiecare o zi fiscala, precum si un XML rezumat al perioadei numit in continuare opis (sau registru), toate produse de o casa de marcat (AMEF) și semnate cu certificatul acesteia. În cazul în care casa de marcat nu a fost utilizată întreagă lună, atunci există obligația de a depune ”Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”.

În concluzie, cei care au case de marcat electronice vor avea obligația să furnizeze lunar până la data de 20 a lunii următoare aceste fișiere XML în vederea depunerii declarației de către persoana care deține o semnătură electronică. Nu există niciunde o prevedere expresă prin care să se menționeze că această este obligația îi revine contabilului/prestatorului de servicii contabile, însă acest serviciu poate fi oferit de către acesta dacă deține o semnătură electronică.

Persoana impozabilă trebuie să asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de client ori de un terț în numele și în contul său, precum și a tuturor facturilor primite. Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informațiile stocate să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru.

Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție. Persoana impozabilă care arhivează electronic facturile are obligația să garanteze accesul on-line organelor fiscale competente, astfel încât să le permite accesarea, descărcarea și utilizarea respectivelor facturi. În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forță majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

Speta

O societate, neplatitoare de TVA, achizitioneaza o masina second-hand din Germania.

Valoarea autoturismului depaseste suma de 34.000 lei – plafonul de scutire.

In situatia in care autoturismul este achizitionat de la o persoana fizica din Germania, este obligatoriu ca societatea romaneasca sa fie inregistrata in scopuri de TVA special?

Solutia

Achizitia unui autoturism de la o persoana fizica, neimpozabila din punctul de vedere al TVA, este o achizitie intracomunitara de bunuri, dar care nu se supune taxarii in Romania daca autoturismul respectiv nu mai este nou.

Acest aspect nu este reglementat in mod direct prin Codul fiscal, dar, in situatia prezentata, sunt aplicabile prevederile art. 268 “Operatiuni impozabile” alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care se refera la mijloacele de transport noi ” Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276:

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi …., efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare ….., care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vanzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;”.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect, trebuie sa va asigurati ca autoturismul respectiv nu mai este nou.

La incadrarea unui vehicul in categoria “second hand, ” trebuie sa cunoasteti faptul ca delimitarea intre vehicul nou si vehicul vechi se face in functie de conditiile stabilite prin articolul 266 “Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 3, litera b) din Codul fiscal:

” (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 268 alin. (3) lit. b) si la art. 294 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:

b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:

1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km; “.

Astfel, pentru a fi considerat nou, un mijloc de transport auto trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele doua conditii alternative:

1. sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune;

2. sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.

Deci, numai in situatia in care un mijloc de transport nu indeplineste una din cele doua conditii, este considerat vechi, deci second-hand. In acest caz, cumparatorul din Romania nu trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara a unui autoturism care nu mai este nou nu este impozabila in Romania, motiv pentru care valoarea acestuia nu intra in plafonul de 34.000 lei.

In situatia in care autoturismul este nou, persoana fizica vanzatoare din Germania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania, considerand ca efectueaza in Germania o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere. In acest caz, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania conform prevederilor art. 268 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal ” (3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 276: b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana; “. In acest caz, chiar daca autoturismul este cumparat de la o persoana fizica, dar acesta este nou conform conditiilor de la art. 266 alin. (3) lit. b), cumparatorul din Romania, persoana impozabila, trebuie sa se inregistreze in regim special conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal deoarece achizitia intracomunitara este impozabila in Romania.

Conform Normelor specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 2634/2015 Nota de receptie si constatare dediferente cod 14-3-1A (NIR-ul) se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in anumite cazuri, respectiv in cazul:
– bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
– bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
– bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
– bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
– bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
– marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.

In celelalte cazuri, in care nu este obligatorie intocmirea NIR-ului, receptia si incarcarea in gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

Pe de alta parte, servetelele, pixurile, hartia si alte materiale de acest gen pot fi inregistrate direct in cheltuieli (contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”) si fara intocmirea NIR-ului, ca materiale nestocate, daca societatea a hotarat sa nu constituie gestiuni (evidenta gestionara) pentru astfel de materiale potrivit politicilor contabile proprii.

Contributiile la fondul de pensii facultative suportate de societate in favoarea asociatului constituie venituri din alte surse in baza art. 129 si art. 114 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal.
Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Impozitul se declara in Formularul 100, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si in formularul 205, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
Contributia unitatii la schemele de pensii facultative se inregistreaza in contul 6456 „Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative”. Impozitul datorat de asociat de inregistreaza prin formula contabila: 461=446, 446=5121, 5311/5121=461.
Cheltuielile nu sunt deductibile pentru societate, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal.
Persoanele fizice care realizeaza veniturile nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru aceste venituri din alte surse daca realizeaza si urmatoarele tipuri de venituri:

– venituri din salarii sau asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente;
– venituri din asocierea cu o persoana juridica;
– venituri din activitati agricole, silvicultura și piscicultura;
– indemnizatii de somaj;
– indemnizatii pentru cresterea copilului;
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
– indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

In cazul veniturilor din alte surse ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, incepand cu 01 februarie 2017, daca veniturile din alte surse se situeaza sub valoarea de 1.450 lei, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. Daca veniturile din alte surse sunt in suma de 1.450 lei sau mai mari, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza daca beneficiarul venitului nu realizeaza si unul dintre veniturile mai sus enumerate.
Daca nu se incadreaza la aceste exceptii, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, pe baza informatiilor din Formularul 205, prin aplicarea cotei individuale de contributie de 5,5 % asupra veniturilor brute.      Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.
Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Articolul V
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2)

Contravaloarea abonamentelor la sala de sport suportate de societate constituie avantaje de natura salariala conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal. Acestea intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.
Cheltuielile sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.
Societatea nu poate opta pentru includerea cheltuielilor in categoria cheltuielilor nedeductibile si neincluderea acestora in baza de calcul a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii. Taxa pe valoare adaugata nu este deductibila intrucat achizitiile nu sunt efectuate in folosul unor operatiuni dintre cele mentionate la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal.
In situatia in care contravaloarea abonamentelor este recuperata de la salariati prin refacturare si incasarea acestora, facturarea se va efectua catre fiecare beneficiar. In acest caz, societatea are drept de deducere a TVA la achizitii si are obligatia de a colecta TVA pentru sumele refacturate. Aceste achizitii efectuate in numele si in contul salariatilor nu se inregistreaza in conturile de cheltuieli conform pct. 432 din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. Potrivit acestuia, sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Inregistrari contabile:
Achizitii abonamente : 461 = 401 / 4426 = 401
Facturarea sumelor catre asociati: 4111 = 461 / 4111 = 4427

WhatsApp