fbpx
Image Alt

INTREBARI

Cine are obligația de a avea casă de marcat?

Conform OUG nr. 28/1999 actualizată toți operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar (ex. tichete de masă/cadou) contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. La art. 2 din prezenta lege sunt prevăzute o serie de activități pentru care nu este obligatorie dotarea și utilizarea caselor de marcat electronice ( ex. profesii libere care nu implică crearea unei societăți, comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, vânzarea pachetelor de servicii turistice, comerțul de tip cash and carry, activitățile pentru care încasările se realizează în baza biletelor).

De când este obligatorie casa de marcat electronică?

Potrivit OUG nr. 44/2018 sancțiunea privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost amânată până la data de:

  • 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii;
  • 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.

Prin urmare, începând cu 1 noiembrie 2018 contribuabilii mici au obligația să-și schimbe vechile casele de marcat cu cele electronice fiscale, iar cei care încep o activitate pentru care au obligația de a emite bon fiscal, vor achiziționa noile case de marcat de la început activității.

De când se aplică amenda pentru nedotare?

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost modificată, astfel că prevenția se aplică și pentru o serie de contravenții reglementate de legislația specifică caselor de marcat electronice fiscale. Obligația operatorilor economici de a se dota cu case de marcat cu memorie electronică este inclusă în legea prevenirii, astfel că în cazul unei inspecții fiscale, entitate va primi DOAR avertisment urmând să remedieze problema în termen de 90 de zile de la constatare. În cazul în care nu se respectă planul de remediere,atunci se aplică o amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și suspendarea activității.

Cine are obligația dotării cu POS?

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. Refuzul persoanelor juridice de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei. Prin urmare, dacă societatea dumneavoastră are o CA mai mare de 50.000 de euro și o persoană fizică sau juridică solicită plata prin intermediului cardului, sunteți pasibili de amendă în cazul în care refuzați plata prin intermediului cardului.

Ce obligație declarativă există pentru casa de marcat electronică?

Entitatea care este dotată cu casă de marcat electronică are obligația de a depune declarația A4200 până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate. Pentru a putea depune declarația este necesare exportarea unei colecții de fișiere XML, reprezentând fiecare o zi fiscala, precum si un XML rezumat al perioadei numit in continuare opis (sau registru), toate produse de o casa de marcat (AMEF) și semnate cu certificatul acesteia. În cazul în care casa de marcat nu a fost utilizată întreagă lună, atunci există obligația de a depune ”Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”.

În concluzie, cei care au case de marcat electronice vor avea obligația să furnizeze lunar până la data de 20 a lunii următoare aceste fișiere XML în vederea depunerii declarației de către persoana care deține o semnătură electronică. Nu există niciunde o prevedere expresă prin care să se menționeze că această este obligația îi revine contabilului/prestatorului de servicii contabile, însă acest serviciu poate fi oferit de către acesta dacă deține o semnătură electronică.

Cum se arhivează facturile?

Persoana impozabilă trebuie să asigure stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de client ori de un terț în numele și în contul său, precum și a tuturor facturilor primite. Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informațiile stocate să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru.

Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție. Persoana impozabilă care arhivează electronic facturile are obligația să garanteze accesul on-line organelor fiscale competente, astfel încât să le permite accesarea, descărcarea și utilizarea respectivelor facturi. În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forță majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

Call Now Button